သင္ၾကားေထာက္ကူကုသိုလ္ယူ

ယခုလက္႐ွိ ေစတနာျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေနေသာ ဆရာ၊ ဆရာမအင္အား ၁၆ ေယာက္႐ွိပါသည္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ အင္အား ၁၀၇ ေယာက္႐ွိပါသည္။ လုပ္အားေပးဆရာ၊ ဆရာမမ်ား စာရင္းကို ဤေနရာတြင္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ ေစတနာ့ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ဆက္လက္ ၾကိဳဆိုဖိတ္ေခၚေနပါသည္။

  • ယဥ္ေက်းမွဳအေမြ လက္ဆင့္ကမ္းရင္း ပါရမီကုသိုလ္ ဆည္းပူးလိုပါလွ်င္
  • ဗုဒၶအဆုံးအမျဖင့္ အဓိပၸါယ္ျပည့္၀ေသာ ဘ၀ကို တည္ေဆာက္လိုပါလွ်င္
  • ပါရမီရွင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ဗုဒၶအဆုံးအမကို ျဖန္ ့ေ၀လိုပါလွ်င္
  • မိဘႏွင့္ သားသမီးတို ့ၾကား ယဥ္ေက်းမွဳတံတား တည္ေဆာက္လိုပါလ်ွင္
  • အမိ်ဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာအတြက္ မိမိအခ်ိန္ကို ေပးဆပ္လိုပါလွ်င္

ပါရမီရွင္ သင့္ကို ေစတနာ့ ၀န္ထမ္းအျဖစ္ ေႏြးေထြး လွဳိက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္၊ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ဖံုးနံပါတ္၊ (၆၂၆) ၉၁၉-၃၈၀၆


 

Teaching Services

Currently, we have 29 teachers and 107 students. You are very welcome to join our teaching services. Click here to view the teaching volunteer list.

  • If You Wish to earn good deeds while volunteering for Buddhism and culture,
  • If You Wish to live a meaningful life in accord with the Buddha's words,
  • If You Wish to promote Buddhism to young children and teenagers,
  • If You Wish to help close a cultural gap between children and their parents,
  • If You Wish to contribute to the development of Buddhist culture and society,

PARAMI BUDDHA VIHARA IS A RIGHT PLACE FOR ALL OF YOU. You are WELCOME to fulfill your dreams of a peaceful and meaningful life.

Anyone, who wants to contribute the development of Buddhist Culture and Myanmar Society in USA, is welcome to join Parami Buddha Vihara. We need volunteers like you to promote Buddhism and Myanmar Culture.

Currently, we are recruiting volunteers, who live around Los Angeles County & Orange County, to teach or assist in Burmese Language Classes on every Sunday.
If you are interested in, please call (626) 919-3806 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. us