ကေလးမ်ားအတြက္ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းမ်ား

သင္တန္းမ်ားသင္တန္းခ်ိန္
ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္း (ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား) ဒုတိယႏွင့္ စတုတၳ အပတ္ စေနေန႔ နံနက္ ၉ နာရီ ၁၅ မိနစ္ မွ ၁၀ နာရီ ၁၅ မိနစ္ အထိ
ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္း (ပထမဆင့္) စေနေန႔တိုင္း ညေန ၂ နာရီ မွ ၃ နာရီ အထိ
ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္း (ဒုတိယဆင့္) တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ညေန ၂ နာရီ မွ ၃ နာရီ အထိ
ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္း (တတိယဆင့္) တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ညေန ၅ နာရီ မွ ၅ နာရီ ၄၅ မိနစ္ အထိ
ျမန္မာစာသင္တန္းမ်ား တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ညေန ၃ နာရီ ၁၅ မိနစ္ မွ ၄ နာရီ ၄၅ မိနစ္ အထိ

 


Classes

ClassesDay & Time
Buddhist Culture Class (Teenagers) Every 2nd and 4th Saturday, 9:15 am - 10:15 am PST
Buddhist Culture Class (Level One) Every Saturday, 2:00 pm - 3:00 pm PST
Buddhist Culture Class (Level Two) Every Sunday, 2:00 pm - 3:00 pm PST
Buddhist Culture Class (Level Three) Every Sunday, 5:00 pm - 5:45 pm PST
Burmese Language Class Every Sunday, 3:15 pm - 4:45 pm PST